Toán lớp 4: Thủ thuật  giải toán cấu tạo số rất hay phụ huynh nên biết

Toán lớp 4: Thủ thuật giải toán cấu tạo số rất hay phụ huynh nên biết

 10:05 08/01/2018

Từ 10 số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chúng ta có thể tạo thành nhiều con số khác nhau có giá trị khác nhau. Đặc biệt trong các bài toán cấu tạo số ở chương trình tiểu học có thể không khó với phụ huynh, nhưng để đưa ra hướng giải phù hợp cho trình độ học sinh tiểu học rất khó, vì ở trình độ này không giải phương trình, không chuyển vế...mà chủ yếu là giải bằng lý luận số học, cấu tạo số, minh họa đường thẳng vv..

Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Toán lớp 3: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

 13:07 03/10/2017

Lớp 3A có 8 học sinh nữ, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 16. Hỏi số học sinh nữ bằng 1 phần mấy số học sinh nam?
Vậy muốn tìm xem số lớn (học sinh nam) gấp mấy lần số bé (học sinh nữ). Mời các em xem bài giảng.

Toán lớp 4: Giảng giải  công thức tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số

Toán lớp 4: Giảng giải công thức tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số

 15:17 18/08/2016

Khi biết được tổng số và hiệu số của 2 số, học sinh có thể tìm ra 2 số theo công thức được cho. Tuy nhiên, khi áp dụng công thức mà các em hiểu rõ bản chất vấn đề và mối liên hệ của công thức, sẽ giúp các em hiểu và giải bài tập nhanh và dễ hơn.