Toán lớp 5: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng (tấn, tạ ,yến, kg, hg, dag, g)

Toán lớp 5: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng (tấn, tạ ,yến, kg, hg, dag, g)

 14:17 24/12/2017

Để nắm vững phương pháp đổi các đơn vị đo khối lượng, học sinh cần nắm rõ 3 công việc quan trọng sau:
Học thuộc thứ tự bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn sang nhỏ, và ngược lại
Nắm được mối quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề hoặc cách nhau (hơn kém nhau bao nhiêu?)
Xác định dạng bài và biết qui tắc đổi (theo video hướng dẫn)

Gà Trống và Đại Bàng.

Gà Trống và Đại Bàng.

 07:03 12/11/2017

Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, chúng ta không nên khoác lác, tự cho mình giỏi, xem thường sự kém cỏi của người khác. Có những thất bại thảm hại do tính tự cao tự đại mà ra. Câu chuyện sau đây có ý nghĩa giáo dục rất hay.

ps

Toán lớp 5: Kỹ năng đổi hỗn số ra phân số và ngược lại

 10:36 13/09/2016

Có rất nhiều học sinh đã học qua khái niệm hỗn số, nhưng em chỉ biết nhận dạng và thực sự chưa hiểu rõ bản chất thật sự về hỗn số và mối quan hệ giữa hốn số và phân số. Video bài giảng bên dưới nhằm hỗ trợ cho các em vấn đề này, Khi đã hiểu rõ và nắm được các bước thực hiện thì gặp các dạng toán hỗn số, phân số các em không bao giờ e ngại và việc tính toán sẽ nhanh và chính xác.