Toán lớp 4: Hướng dẫn làm phép cộng phân số.

Toán lớp 4: Hướng dẫn làm phép cộng phân số.

 04:10 20/10/2015

Gồm các video bài giảng về phép cộng phân số từ căn bản đến nâng cao. Giúp học sinh nắm rõ phương pháp thực hiện phép cộng về phân số. Ôn luyện lại kiến thức về qui đồng mẫu số, đây là kiến thức quan trọng trong khi thực hiện các bài toán về phân số.

Untitled 1

Toán lớp 4: Qui đồng mẫu số hay qui đồng tử số

 04:11 18/09/2015

Có rất nhiều phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện những bài toán về qui đồng mẫu số. Nhưng để giải thích tại sao phải qui đồng mẫu số thì rất ít phụ huynh trả lời cho trẻ. Bên cạnh không phải chỉ có bài toán qui đồng mẫu số, mà còn có dạng phải qui đồng tử số. Điều này có không? Sau đây là câu trả lời.

Toán lớp 4 - Qui đồng tử số: Bài toán nào sử dụng cách giải này?

Toán lớp 4 - Qui đồng tử số: Bài toán nào sử dụng cách giải này?

 23:14 14/04/2015

Trong chương trình Toán Lớp 4 và Toán lớp 5, phần kiến thức phân số mà các em được học là Qui Đồng Mẫu Số. Vậy, có dạng bài toán nào mà chúng ta phải Qui Đồng Tử Số hay không?