toa

Toán lớp 3: Tìm số chia, số bị chia, số trừ, số bị trừ - dạng căn bản.

 18:16 22/11/2017

Trong các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, có một số trong phép toán không cho trước mà để dưới dạng ẩn số (x), để tìm các số x trong trong phép toán này ở chương trình toán Tiểu học được áp dụng theo công thức. Các em nên thực hành thành thạo để làm các bài dạng nâng cao sau này.

Toán lớp 5: Cách tìm tỉ số phần trăm (%).

Toán lớp 5: Cách tìm tỉ số phần trăm (%).

 18:42 19/11/2017

Trong chương trình toán lớp 5, để giải Các bài toán Tỉ số phần trăm tương đối không quá khó. Tuy vậy để hiểu được tỷ số phần trăm (%) thật sự là khái niệm rất khó với học sinh, kể cả sách giáo khoa cũng không diễn giải kỷ về vấn đề này. Sau đây là một số bài toán căn bản và thực tế nhằm giúp các em hiểu thêm về kiến thức này. Mời xem bài giải và video.

Toán lớp 3: Phương pháp đổi các đơn vị : km, hm, dam, m, dm, cm, mm

Toán lớp 3: Phương pháp đổi các đơn vị : km, hm, dam, m, dm, cm, mm

 03:24 18/11/2017

Trong chương trình lớp 3 các đơn vị đo chiều dài được đổi từ lớn sang nhỏ, để thực hiện các em cần nắm 3 chú ý quan trọng sau:
Viết chính xác thứ tự các đơn vị trong bảng hệ thống.
Mỗi đơn vị hơn kém nhau 10.
Áp dụng qui tắc nhân 10

Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

Toán lớp 3: Gấp một số lên nhiều lần, hoặc giảm một số lần

 19:05 15/11/2017

Trong chương trình toán lớp 3, khái niệm gấp hoặc giảm một số lần tương đối mới so với học sinh. Nhằm giúp các em hiểu và biết vận dụng kiến thức để trên làm các bài tập về nội dung này, chúng tôi giới thiệu bài giảng thông qua các bài tập sau. Mời xem video:

vitaminC

Toán lớp 2: Học bảng nhân 2,3, 4, 5 ( bảng cửu chương 2, 3, 4, 5) dễ thuộc nhất

 18:21 12/11/2017

Học các bảng nhân online trên website 360do.vn chắc chắn sẽ dễ học và không bao giờ chán với trẻ em. Vì sao? Các em có thể tự học không cần sự hỗ trợ của người lớn, chương trình tự động phát sinh phép nhân một cách trực quan, xinh động và kiểm tra đúng sai ngay mỗi phép tính, các em có thể học đi học lại và thuộc bài rất nhanh.