Toán lớp 3: Cách làm phép nhân với số có 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số, 5 chữ số.

Toán lớp 3: Cách làm phép nhân với số có 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số, 5 chữ số.

 19:20 13/12/2017

Trong chương trình có đầy đủ các dạng bài toán từ căn bản đến nâng cao về phép nhân với số có 2 chữ số, nhân với số có 3 chữ số, nhân với số có 4 chữ số, nhân với số có 5 chữ số. Gồm có video bài giảng lý thuyết, các bài tập thực hành rất đa dạng, chắc chắn các em sẽ làm thành thạo về các dạng bài toán về phép nhân.