Toán lớp 2: Cách học Bảng chia 2 nhanh

Toán lớp 2: Cách học Bảng chia 2 nhanh

 22:32 06/01/2018

Trang bài học này giúp các em luyện tập Bảng Chia 2. Chương trình sẽ lần lượt phát sinh một bài toán trong bảng chia 2. Các em dùng chuột click vào các số bên dưới để diền kết quả ứng với mỗi bài toán.
Các em có thể thực hiện nhiều lần trang bài học này đến khi thuộc bảng chia 2.