Untitled 1

Toán lớp 4: Thủ thuật trong phép chia cho số có 2 chữ số

 19:56 03/10/2018

Trong phép chia cho số có 2 chữ số việc tính nhẩm khi lấy số bị chia, chia cho số chia được bao nhiêu lần là một là việc rất quan trọng, giúp các em xác định được thương một cách nhanh và chính xác, cơ sở cho việc tính toán này là phân tích số ra nhóm đơn vị, nhóm chục, nhóm trăm, nhóm ngàn…

vitaminC

Toán lớp 4 - Nâng cao: Cách giải các bài toán trung bình cộng

 19:46 15/09/2018

Một cửa hàng ngày dầu bán được 60 hộp sữa, ngày thứ hai bán được số hộp sữa bằng 2/3 ngày thứ nhất, ngày thứ 3 bán được số hộp sữa bằng 1/5 tổng số hộp sữa của hai ngày đầu. Tính trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu hộp sữa?

toan

Bổ trợ kiến thức quan trọng cho lớp 3, 4, 5- Tìm X

 19:51 18/08/2018

Kiến thức tìm x có thể học từ lớp 2 (tìm số bị trừ, số trừ, số hạng..). Và chủ đề tìm X thật sự được học kỷ ở lớp 3. Tuy nhiên học sinh lớp 4, lớp 5 vẫn có nhiều em còn lúng túng hoặc chưa thành thạo khi giải các bài toán về tìm X. Có bao nhiêu dạng bài toán tìm X mời các em theo dõi các video từ căn bản đến nâng cao:

xoai3

Toán lớp 4: Bài giảng Giây và Thế Kỷ - Cách xác định năm thuộc thế kỷ nào?

 22:10 10/08/2018

Video bài giảng giúp học sinh hiểu rõ khái niệm về đơn vị đo thời gian (Giây, phút, giờ, thế kỷ). Một thế kỷ có bao nhiêu năm? Một thế kỷ bắt đầu từ năm nào đến năm nào? Đăc biệt có 3 cách xác định một năm nào đó thuộc thế kỷ thứ mấy? Đây là phần kiến thức quan trọng áp dụng làm bài tập rất hay.

Toán lớp 5: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

Toán lớp 5: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

 20:00 31/07/2018

Hệ thống đơn vị đo diện tích gồm những đơn vị nào? Vì sao khi viết đơn vị đo diện tích chúng ta phải thêm số mũ là 2 phía trên?
Mỗi đơn vị đo diện tích hơn kém nhau bao nhiêu lần? Trong thực tế đơn vị thường dùng là ha hay hecta là đơn vị nào trong bảng hệ thống đơn vị đo diện tích?


Có thể bạn chưa xem