Phương pháp hay giúp học tiếng anh Let's Go 1, 2, 3 hiệu quả nhất

Giọng chuẩn, luyện tập phát âm đúng theo từng từ, từng câu, trao dồi kỹ năng nghe, viết có thể dịch ngay ra tiếng Việt nếu cần...Đặc biệt tất cả trẻ em đều thích và hấp dẫn hơn rất nhiều khi học trên sách. Chỉ cần học online mọi lúc mọi nơi mà không cần sách.

vitaminC
 

Toán lớp 4, 5: Loạt video bài giảng về tìm 2 số khi biết tổng –hiệu

Tìm hai số khi biết tổng – hiệu là dạng toán tìm 2 số rất nhiều phụ huynh và học sinh nhờ hỗ trợ. Nhằm giúp học sinh nắm rõ phương pháp giải, biết cách minh họa một bài toán bằng sơ đồ, tập lý luận để tìm ra mối liên hệ các dữ liệu và đưa ra được đúng dạng toán cần giải là việc quan trọng các em cần luyện tập.

Toán lớp 4, 5: Loạt video bài giảng về tìm 2 số khi biết tổng –hiệu
 

Toán lớp 2 miễn phí: Bé học tốt tại nhà: Phép trừ trong phạm vi 100

Đây là phương pháp trừ “có nhớ”, nhưng chuyển thành “không nhớ” giúp trẻ thực hiện phép trừ rất dễ dàng, nhanh và chính xác. Phương pháp này phổ biến trên thế giới, đảm bảo được tính khoa học và giúp mọi trẻ em nhớ các bước và thực hiện tốt hơn khi làm phép trừ.

vitaminC
 

Toán lớp 2: Học thành thạo phép cộng có nhớ phạm vi 100 không khó

Chỉ cần 2 bước là phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ học thành thạo phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Khi xem video trẻ cũng có thể tự học, mọi thứ rất rõ ràng và chi tiết, video như người thầy bên trẻ. Kỹ năng tự học rất quan trọng trẻ nên tập luyện hằng ngày.

toan
 

Toán lớp 5: Kỹ năng đổi hỗn số ra phân số và ngược lại

Có rất nhiều học sinh đã học qua khái niệm hỗn số, nhưng em chỉ biết nhận dạng và thực sự chưa hiểu rõ bản chất thật sự về hỗn số và mối quan hệ giữa hốn số và phân số. Video bài giảng bên dưới nhằm hỗ trợ cho các em vấn đề này, Khi đã hiểu rõ và nắm được các bước thực hiện thì gặp các dạng toán hỗn số, phân số các em không bao giờ e ngại và việc tính toán sẽ nhanh và chính xác.

ps
 
Chương trình học