Toán lớp 5: Hỗ trợ trả lời dạng toán Tỷ Số Phần Trăm - Đã xem: 1492

Bạn @Thuong Lo:
Thầy ơi giải giúp em bài toán này với ạ: Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi...
Theo kế hoạch, năm vừa qua một xưởng phải sản xuất 3000 chiếc xe đạp. Đến hết năm xưởng đó đã sản xuất được 3510 chiếc. Hỏi.Đến hết năm, xưởng đó đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?<br  />b) Đến hết năm, xưởng đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?  
Trả lời:
Đây là dạng toán tính Tỷ Số Phần Trăm trong chương trình Toán lớp 5. Để tính được Tỷ Số Phần Trăm của 2 số, em thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Tính Tỷ Số của hai số đó. Trong câu a) ở bài toán này, đó là tỷ số giữa số chiếc xe đạp hết năm xưởng đã sản xuất (3510 chiếc) với số chiếc xe đạp sản xuất theo kế hoạch (3000 chiếc). Điều đó có nghĩa là ta có tỷ số 3510 : 3000 (Kết quả phép tính chia này em phải tự làm nha).
Bước 2: Từ kết quả của bước 1, ta có thể xác định được Tỷ số phần trăm dễ dàng, bằng cách Nhân với 100 và ghi ký hiệu phần trăm vào kết quả. 
Lưu ý: Do số lượng xe đạp đến cuối năm được sản xuất nhiều hơn theo kế hoạch, cho nên kết quả ở bước 2 sẽ có giá trị lớn hơn 100%.
Từ đây, có thể dễ dàng tính được kết quả của câu b, bằng cách lấy kết quả ở bước 2 - 100%.
Chào em,
Công Ninh
 
 
   Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   
Chương trình học