Toán lớp 5: Hỗn số là gì? Hỗn số được hình thành như thế nào? - Đã xem: 1255

Hỗn số là một số, được hình thành từ những phân số > 1. Các phân số > 1 có thể tách ra thành 2 phần: Phần nguyên và phần phân số.
Các thao tác cộng, trừ nhân chia đối với hỗn số cũng giống như thao tác đối với phân số. Tuy nhiên nó cũng có những thao tác riêng, đặc trưng.

Mời các em xem video sau để tìm hiểu về hỗ số

Ví dụ: Phân số 5/3 > 1, ta có thể viết: 5/3 = 3/3 + 2/3

    =  1 + 2/3

Như vậy, 5/3 được viết thành 2 phần:

Phần nguyên là 1; phần phân số là 2/3.

Tất cả các phân số lớn hơn 1 đều có thể viết thành 2 phần như thế và gọi là Hỗn Số. Nói cách khác, hỗn số là một số gồm 2 phần: Phần nguyên và phần phân số.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học