Câu chuyện bó đũa. - Đã xem: 10824

Anh em trong nhà phải yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau. Đoàn kết tạo nên sức mạnh và có thế làm được nhiều việc lớn hơn. Câu chuyện rất có có ý nghĩa về tình cảm anh em, về sức mạnh của sự đoàn kết, Mời các em đọc.

Ngày xưa có một ông già sinh được bốn người con. Một hôm, ông để một bó đũa và một túi tiền trên bàn rồi gọi các con lại và bảo:

 

bodua2


– Trong các con, ai bẻ gẫy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.
Các người con lần lượt bẻ, ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gẫy được bó đũa.
Ông già bèn cởi bó đũa ra, rồi bẽ gẫy từng chiếc đũa một cách dễ dàng.
Bốn người con cùng nói:
– Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!
Ông già liền bảo:
– Đúng! Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết đoàn kết và đùm bọc lấy nhau, có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Giống như một bó đũa, nếu chúng ta tách từng chiếc ra để bẻ thì rất dễ dàng, nhưng khi để cả bó thì không thể bẻ được. Anh em trong một nhà phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.

Mời các em xem thêm câu chuyện rất hay: Hai anh em

Untitled 2

 

   Bài học tiếp theo  


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học