Toán lớp 4, 5: Các dạng toán về hình chữ nhật – dạng nâng cao.

Đây là những bài toán về hình chữ nhật nằm trong kiến thức chương trình lớp 5, rất hay và khó dành cho học sinh khá giỏi và ôn thi vào các trường chuyên, bài giảng giúp học sinh tham khảo và nâng khả năng tư duy.

06
 

Toán lớp 5: Các bài toán hay và khó –dạng tìm 2 số

Gồm các bài giảng về dạng toán tìm 2 số rất hay và khó dành để ôn luyện học sinh giỏi, học sinh ôn thi vào các trường chuyên. Ở chương trình toán tiểu học các bài toán này đều được giải bằng sơ đồ đoạn thẳng, khi giải phải vận dụng nhiều kiến thức tổng hợp và lý luận logic để dưa bài toán về dạng đơn giản rất hay, giúp học sinh nâng cao khả năng tư duy.

05
 

Toán lớp 5: Tìm 2 số khi biết tổng tỉ - Dạng khó

Gồm các video bài giảng rất trực quan, phương pháp minh họa bằng sơ đồ đoạn thẳng để tìm ra các tổng hoặc tỉ nhưng cho ẩn đi rất hay. Từ các bài toán khó sau khi dùng sơ đồ diễn giải sẽ minh họa và đưa về dạng toán đơn giản hơn. Đây là dạng dành cho học sinh khá giỏi, giúp rèn và năng cao kỹ năng tư duy rất tốt.

04
 

Toán lơp 5: Phương pháp giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của chúng

Đây là dạng toán quan trọng tìm 2 số khi biết tổng và tỉ của chúng. Bài giảng trực quan, trịnh bày từng bước cụ thể, rõ ràng giúp học sinh hiểu rõ bản chất của vấn đề, và đưa ra hướng giải phù hợp, đặc biệt cách giải bằng cách dùng sơ đồ diễn giải rất dễ nhớ, dễ thực hiện.

02
 

Toán lớp 4: Qui đồng mẫu số các phân số

Vì sao phải qui đồng mẫu số, bản chất của việc qui đồng mẫu số là gì?
Xác định được khi nào thì qui đồng mẫu số và hiểu được bản chất của việc qui đồng mẫu số là việc rất quan trọng cho những phép toán về phân số sau này.

Untitled 1
 
Chương trình học