Toán lớp 5: Học toán cùng con - Cách chuyển đổi PHÂN SỐ lớn hơn 1 thành HỖN SỐ - Đã xem: 765

Để chuyển đổi một phân số lớn hơn 1 thành hỗn số, ta lấy tử số CHIA cho mẫu số:
- Thương số của phép chia là phần nguyên của hỗn số.
- Phần dư của phép chia là Tử Số của phần phân số trong hỗn số.
- Mẫu số của phần phân số trong hỗn số bằng mẫu số của phân số đã cho.
Ngoài ra, để chuyển đổi phân số thành hỗn số, chúng ta có thể thực hiện phép tính TRỪ như trong video hướng dẫn.

Mời xem video bài học: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học