Toán lớp 3: CÁCH PHÂN BIỆT 2 DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ - Đã xem: 18030

Chương trình toán lớp 3, dạng toán Rút Về Đơn Vị có 2 dạng khác nhau các em cần phân biệt kỷ để có cách giải chính xác. Đây là kiến quan trọng sẽ xuyên suốt lên các lớp trên. Tuy nhiên, học sinh thường hay lúng túng, nhầm lẫn 2 dạng này rất nhiều. Mời các em cũng cố lại phần kiến thức này qua các ví dụ và video bên dưới:

Trong bài toán rút về đơn vị có 2 bước giải. Ở bước 1 cả 2 dạng toán đều tính giống nhau (tìm giá trị 1 phần trong các phần bằng nhau), lúc này thực hiện phép chia. Ở bước 2 tùy theo dạng sẽ có cách giải khác nhau (Nếu hỏi giá trị nhiều phần sẽ làm phép nhân. Nếu hỏi có bao nhiêu phần sẽ làm phép chia). Như vậy các em cần chú ý ở câu hỏi sẽ chọn cách giải là phép chia hay phép nhân ở bước 2. Mời xem một số ví dụ sau đây:

Dạng 1:

Ví dụ: Có 20 cây bút chì đựng đều vào 5 hộp bút. Hỏi có 7 hộp  bút như vậy đựng được bao nhiêu cây bút?

 Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm giá trị 1 phần trong các phần bằng nhau, bước này gọi là rút về đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần:  Làm phép chia

Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần: Vì đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm giống nhau nên thực hiện  phép nhân.

Tóm tắt: có 20 cây bút: 5 hộp

? cây bút: 7 hộp

Giải:

Số cây bút đựng trong mỗi hộp là:

20: 5 = 4  (cây bút)

Số cây bút có trong 7 hộp bút là:

 4 x 7 = 28 (cây bút)

Ví dụ 2 về dạng 1:  Có 6 bao gạo đựng tất cả 36 kg gạo. Hỏi có 8 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

Tóm tắt:

6 bao gạo: 36kg

8 bao gao: ? kg

Giải:

Số kg gạo trọng mỗi bao gạo là:

36: 6 = 6 (kg gạo)

Số kg gạo trong 8 bao gạo là:

6 x 8 = 48 (kg gạo)

Dạng 2:

Ví dụ 1:

Có 20 cây bút chì đựng đều vào 5 hộp bút. Hỏi có 28  bút như vậy đựng được bao nhiêu hộp?

Phương pháp giải:

Bước 1: Rút về đơn vị - tức là tìm giá trị 1 phần : Làm phép chia

Bước 2: Tìm số phần : Vì đơn vị ở bước 1 và đơn vị phải tìm khác nhau nên thực hiện  phép chia

Tóm tắt: Có 20 cây bút: 5 hộp

28 cây bút: ? hộp

Giải:

Số cây bút đựng trong mỗi hộp là:

20: 5 = 4  (cây bút)

Số hộp bút cần để đựng hết 28 cây bút là:

 28 : 4 = 7 (hộp )

Ví dụ 2 về dạng 2:

Một cửa hàng có 6 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 48 lít. Cửa hàng đã bán hết 24 lít. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu thùng dầu?

 Tóm tắt:

6 thùng dầu: 48 lít

? Thùng dầu: 24 lít

Giải:

Số lít dầu mỗi thùng dầu chứa là:

48: 6 = 8 (lít dầu)

Số thùng dầu của hàng đã bán hết là:

24: 8 = 3 (thùng)

Mời các em xem thêm video bài giảng
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học