Phương pháp hay nhất để sắp xếp các phân số có thứ tự (Toán lớp 4) - Đã xem: 1803

Để sắp xếp các phân số có thứ tự (từ nhỏ đến lớn hay từ lớn đến nhỏ), chúng ta phải so sánh các phân số với nhau để biết được phân số nào nhỏ hơn, phân số nào lớn hơn. Muốn so sánh các phân số, ta phải quy đồng (quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số). Việc này được áp dụng khi số lượng phân số tương đối ít. Ví dụ sắp xếp 3 hoặc 4 phân số.

Khi có nhiều phân số, việc quy đồng rất phức tạp. Ví dụ đối với dãy phân số sau đây:

Phương pháp sau đây sẽ giúp các em dễ dàng sắp xếp các dãy phân số với số lượng phân số rất nhiều.

Bước 1: Kẻ 1 đường thẳng nằm ngang. Trên đường thẳng ngang đó, ta đánh dấu 2 vị trí: Vị trí phân số bằng 1 và vị trí phân số bằng 1/2.

Tại sao lại là 1 và 1/2? Đơn giản, vì 1 là một phân số đặc biệt, có tử số bằng mẫu số. 1/2 cũng là phân số đặc biệt, có tử số bằng một nửa mẫu số. Các phân số này rất dễ nhận biết nếu nó có trong dãy phân số đã cho.

Bước 2: Xác định các phân số >1, đưa về phía bên phải của số 1 và sắp xếp riêng để chúng có thứ tự tăng dần (từ nhỏ đến lớn). Các phân số lớn hơn 1 là các phân số có Tử Số lớn hơn Mẫu Số.

Bước 3: Xác định các phân số >1/2, đưa về phía bên phải của phân số 1/2 và sắp xếp riêng để chúng có thứ tự tăng dần (từ nhỏ đến lớn). Các phân số lớn hơn 1/2 là các phân số có Tử Số lớn hơn một nửa Mẫu Số.

Bước 4: Xác định các phân số <1/2, đưa về phía bên trái của phân số 1/2 và sắp xếp riêng để chúng có thứ tự tăng dần (từ nhỏ đến lớn). Các phân số nhỏ hơn 1/2 là các phân số có Tử Số nhỏ hơn một nửa Mẫu Số.

Nếu trong dãy phân số đã cho có các phân số bằng 1 hoặc bằng 1/2 thì ta đặt các phân số đó tại vị trí 1 hoặc 1/2. Nếu trong dãy phân số đã cho không có các phân số bằng 1 hoặc bằng 1/2 thì ta bỏ đi 2 giá trị là 1 và 1/2 khỏi dãy phân số đã được sắp xếp.

Cuối cùng, ta sẽ được một dãy các phân số đã được sắp xếp từ nhỏ đến lớn:

Nếu bài toán yêu cầu sắp xếp từ lớn đến bé, ta chỉ cần viết ngược kết quả trên từ phải sang trái là có đáp số.

Mời các em xem video minh họa dưới đây:

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học