Toán lớp 1: phép cộng trong phạm vi 100 - Đã xem: 6630

Là phép cộng với các số có 2 chữ số. Đây là phép tính đầu tiên cho trẻ thực hiện với việc sắp sếp các con số để tính, sau các phép tính nhẩm trước đây. Vì vậy phụ huynh nên hướng dẫn trẻ hiểu và thực hành thuần thục các dạng toán này.

Ví dụ:

16 + 13

63 + 25

81 + 17

Các bước thực hiện:

Đặt các số theo hàng dọc, sao cho số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục

Cộng các số ở hàng đơn vị, rồi cộng các số ở hàng chục.

Sau đây là Video hướng dẫn chi tiết thực hiện phép cộng trong phạm vi 100
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học