Toán lớp 4: Qui đồng mẫu số hay qui đồng tử số - Đã xem: 5749

Có rất nhiều phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện những bài toán về qui đồng mẫu số. Nhưng để giải thích tại sao phải qui đồng mẫu số thì rất ít phụ huynh trả lời cho trẻ. Bên cạnh không phải chỉ có bài toán qui đồng mẫu số, mà còn có dạng phải qui đồng tử số. Điều này có không? Sau đây là câu trả lời.

Qui động mẫu số:

 Là làm cho mẫu số bằng nhau, tức là làm cho các phân số có số phần bằng nhau, và mỗi phần của mỗi phân số có kích thước bằng nhau.

Qui đồng tử số:

Là làm cho tử số bằng nhau, vì sao phải qui đồng tử số? Bản chất của qui đồng mẫu số và từ số là gì?

 

Mời quí phụ huynh và học sinh xem Video bài giảng chi tiết : 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học