Toán lớp 5: Giải bài toán - Tính thể tích khối gỗ bị cắt đi một phần

Khi gặp bài toán tính thể tích của một khối gỗ không phải là hình hộp chữ nhật hay hình hộp vuông (do khối gỗ bị cắt đi một phần theo hình hộp). Có rất nhiều cách giải, tùy theo cách chúng ta chia khối gỗ ra thành các hình hộp nhỏ khác nhau. Cách giải bài toán sau đây là trường hợp như thế. Mời các em xem bài giảng.

vitaminE
 

Toán lớp 4: Cách giải toán: Tìm 2 số khi biết Hiệu số và Tỉ số của chúng

Tuổi cha hơn con 35 tuổi. Biết rằng, tuổi con bằng 1/8 tuổi cha. Tính tuổi cha, tuổi con ? Video bài giải minh họa tuổi cha, tuổi con bằng sơ đồ đoạn thẳng , giúp thiết lập hiệu số, tỉ số rất dễ dàng. Tính tuổi cha, tuổi con rất đơn giản.

vitaminE
 

Bài tập toán lớp 5: Cách giải các bài toán tính thể tích hình hộp chữ nhật

Đây là bài toán hay trong sách bài tập toán lớp 5. Nhằm tránh thực trạng học sinh chỉ giải bài tập theo mẫu rập khuôn, chúng tôi đưa ra nhiều cách giải giúp học sinh hiểu hơn được bản chất bài toán, học và hiểu được bản chất vấn đề sẽ có hướng tư duy tích cực và khả năng giải quyết các bài toán khác dạng hoặc khó hơn.

thuthuat
 

Toán lớp 5: Giải các bài toán cơ bản về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình chữ nhật

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là hai công thức cần nhớ trong các bài toán hình lớp 5. Tuy nhiên mỗi đề bài sẽ cho các yếu tố khác nhau và một số lưu ý rất quan trọng cần nhớ. Sau đây là bài toán tính diện tích các mặt của một thùng không có nắp. Mời các em xem bài giảng:

Toán lớp 5: Giải các bài toán cơ bản về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình chữ nhật
 

TOÁN LỚP 5: Giải bài toán - Tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Tính thể tích một vật rắn như một khối kim loại, được tính như thế nào? Khi giải các bài toán về thể tích, một lưu ý rất quan trọng là phải thống nhất các đơn vị dùng. Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách giải bài toán cơ bản về tính thể tích một vật rắn.
Mời các em xem:

TOÁN LỚP 5: Giải bài toán - Tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương
 
Có thể bạn chưa xem
Chương trình học