Toán lớp 5: Một số lưu ý khi giải bài toán tính thời gian

Ba yếu tố thời gian, vận tốc , quãng đường liên hệ nhau theo công thức :
V =s:t . Vậy cũng suy ra được cách tính thời gian là: t= s:v (t là thương, s là số bị chia, v là số chia)
Trong quá trình tính toán nếu s là số bị chia có dư, thì kết quả t là: phần nguyên là đơn vị lớn của thời gian, phần dư phép chia đổi ra đơn vị nhỏ hơn.
Ví dụ: phần nguyên là giờ, phân dư đổi ra phút, hoặc phần nguyên là phút, phần dư đổi ra giây.

vatoc
 

Toán lớp 5: Giải các bài toán về TÍNH VẬN TỐC

Video này, chúng ta bắt đầu giải một số bài toán mẫu về vận tốc trong bài toán tổng quát: Vận Tốc, Thời Gian và Quãng Đường.
Chắc chắn rằng, loạt video bài giải mẫu này sẽ giúp các em nắm vững cách giải các dạng toán liên quan đến vận tốc.

Toán lớp 5: Giải các bài toán về TÍNH VẬN TỐC
 

Toán lớp 5: Giải các bài toán : Vận tốc, quãng đường, thời gian

Trong chương trình toán lớp 5 dạng toán chuyển động là dạng khó, thực tế và phức tạp, đòi hỏi học sinh phải biết suy luận, tìm ra mối liên hệ giữa các yếu tố và tính toán chính xác..

Toán lớp 5: Giải các bài toán : Vận tốc, quãng đường, thời gian
 

Phương pháp học đánh vần hay nhất cho trẻ lớp lá, lớp 1

Với trẻ nhỏ luôn hiếu động, việc bắt trẻ “ôm” sách là việc làm khó, vì trẻ ít tập trung nên chỉ học qua một lần trẻ sẽ quên, đôi khi không muốn xem lại , lập lại.. Vì vậy thời gian học của trẻ kéo dài không hiệu quả.

Phương pháp học đánh vần  hay nhất cho trẻ lớp lá, lớp 1
 

Toán lớp 5: Vận tốc, quãng đường, thời gian

Trong chương trình toán lớp 5 các bài toán tính về vận tốc, thời gian, quãng đường là dạng toán được phụ huynh và học sinh khá quan tâm. Để hiểu và làm được các bài toán về dạng này các em không thể không hiểu: Vận tốc, Thời gian, quãng đường là gì?

Toán lớp 5:  Vận tốc, quãng đường, thời gian
 
Chương trình học