Toán lớp 5: Các phương pháp đổi đơn vị đo chiều dài hay nhất. - Đã xem: 1546

Bài giảng gồm các ví dụ đổi số đo chiều dài từ dạng căn bản đến nâng cao. Trình bày nhiều phương pháp đổi khác nhau. Cách đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ, đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn, thủ thuật đổi nhanh và hiệu quả nhất.

Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ:

Cách 1:

Đầu tiên chúng ta nên liệt kê tất cả các đơn vị trong bảng hệ thống theo đúng thứ tự.

Ghi lần lượt số 0 ở mỗi đơn vị tiếp theo cho đến ví trí của đơn vị cần đổi.

Ví dụ : 3 km = ? m

Liệt kê các đơn vị km, hm, dam, m , cm, dm, mm

Ghi 3 tại vị trí km, sau đó thêm 3 số 0 đến vị trí đơn vị cần đổi là m dừng lại ta được 3000m

Cách 2: Dùng phương pháp nhân cho 10

Vì mỗi đơn vị trong bảng hệ thống đo chiều dài hơn kém nhau 10 lần, nên chỉ cần nhân 10 cho mỗi đơn vị kế tiếp là ra kết quả.

Ví dụ: 3 km = ? m. Vì từ km - hm - dam – m cách nhau 3 đơn vị nên cần nhân 10 lên 3 lần ta có:

3 x 10 x10 x 10 = 3000m

Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ:

Cách 1:

Đầu tiên chúng ta nên liệt kê tất cả các đơn vị trong bảng hệ thống theo đúng thứ tự.

Bắt đầu di từ phải sang trái. Ghi giá trị số đó tại đúng  vị trí đơn vị, sau đó  dịch chuyển qua trái và dừng lại đơn vị cần đổi

Ví dụ đổi: 100 cm = ? m

Liệt kê các đơn vị km, hm, dam, m , cm, dm, mm

Ghi 100 tại vị trí cm vì mỗi đơn vị hơn kém nhau 10 lần nên 100cm = 10dm và = 1m

Cách 2: Dùng phương pháp chia cho 10

Vì mỗi đơn vị trong bảng hệ thống đo chiều dài hơn kém nhau 10 lần, nên chỉ cần chia 10 cho mỗi đơn vị kế tiếp là ra kết quả.

Ví dụ đổi: 725m = ? hm. Vì m cách hm 2 đơn vị ( km, hm, dam, m, dm, cm, mm)

Thực hiện chia 725 cho 10 hai lần (Chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy)

Kết quả 725m = 7,25 hm

Mời click vào đường clink bên dưới xem các cách đổi: 

Thủ thuật đổi đơn vị đo chiều dài (Toán lớp 5)

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học