Toán lớp 4: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số - Đã xem: 278

Qui đồng tử số cũng giống như qui đồng mẫu số, tức là chúng ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số. Tuy nhiên, sau khi qui đồng tử số ta sẽ được tử số của các phân số bằng nhau. Điều này khác với qui đồng mẫu số.
Bài toán qui đồng tử số sẽ giúp các em xác định được tỉ số của 2 số trong những bài toán khó thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỷ của nó hoặc tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của nó.

Mời các em xem video bài giảng: 

Ví dụ: Ở bài toán sau đây, đề bài không cho trực tiếp tỷ số giữa hai số mà chỉ nói rằng, 1/2 băng giấy A bằng 3/4 băg giấy B.

qdts

Chúng ta không thể phân chia hai băng giấy A và B có số phần bằng nhau và mỗi phần của chúng cũng bằng nhau được. Vì hai băng giấy không cùng kích thước. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia hai băng giấy trên sao cho mỗi phần của chúng bằng nhau.

Ở hình trên, chúng ta đã chia 1/2 của băng giấy A thành 3 phần bằng nhau và một phần của băng giấy A bằng với một phần của băng giấy B. Như vậy 3/6 băng giấy A sẽ bằng 3/4 băng giấy B. 

Hay nói cách khác là 1/6 băng giấy A bằng 1/4 băng giấy B.

Băng giấy B có 4 phần bằng nhau. Băng giấy A có 6 phần bằng nhau. Một phần của băng giấy A cũng bằng một phần băng giấy B. Như vậy, tỷ số B/A = 4/6.

Và đây cũng chính là mục đích mà chúng ta quy đồng tử số các phân số.

Sau khi có được tỷ số của 2 số, các em có thể kết hợp với các điều kiện khác để giải bài toán. Đặc biệt là các bài toán thuộc dạng: Tìm 2 số khi biết Tổng và Tỷ của chúng hoặc Tìm 2 số khi biết Hiệu và Tỷ của chúng.

Đinh Công Ninh

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học