Toán lớp 3: Tìm số trừ, số bị trừ, thừa số, số bị chia, số chia, số hạng. - Đã xem: 32766

Đây là các dạng toán tìm X trong chương trình toán lớp 3. Trong đó giá trị X đóng vai trò khác nhau trong bài toán. Sau đây là phương pháp hướng dẫn để tìm giá trị X từ dạng căn bản đến nâng cao.

  Ví dụ :

32 : X = 8

56 – X = 41

X x 5 = 85

X + 14 = 68

Nếu tìm X trong bài toán chia (:) có thể đóng vai trò là : số bị chia, số chia, thương

Nếu X trong bài toán nhân (x) có thể đóng vai trò là tích, thừa số

Nếu X trong bài toán cộng(+) có thể là số hạng, tổng

Nếu X trong bài toán (-) có thể là số bị trừ, số trừ, hiệu…

 

Mời phụ huynh và các em xem Video hướng dẫn chi tiết từng dạng tìm X từ căn bản đến nâng cao
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học