Toán Lớp 6: Giải bài tập Qui Tắc Dấu Ngoặc | Tính giá trị biểu thức đại số - Đã xem: 432

Để làm tốt các dạng toán tính giá trị biểu thức đại số, các em cần nắm thật kỷ về qui tắc dấu ngoặc. Video này sẽ hướng dẫn giải một số bài toán về qui tắc bỏ dấu ngoặc và tính giá trị biểu thức đại số trong chương trình toán lớp 6.

1. Quy tắc dấu ngoặc

  • Khi bỏ dấu ngoặc  có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong dấu ngoặc vẫn giữ nguyên.
  • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu”-” thành dấu “+”

2. Tổng đại số

Trong một tổng đại số, ta có thể:

  • Thay đổi vị trí tùy ý các số hạng kèm theo dấu của chúng.
  • Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

Mời các em xem video giải các bài tập: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Có thể bạn chưa xem
Chương trình học