Toán lớp 5: Hình tròn. Số Pi là gì? Tại sao giá trị số Pi là 3,14? - Đã xem: 685

Trước khi đi vào chi tiết các công thức tính toán với đường tròn, chúng ta tìm hiểu những kiến thức cơ bản về đường tròn (hình tròn), những kiến thức về số PI. Tại sao giá trị của số PI là 3,14? Kiến thức này rất hay và quan trọng. Tất cả đều được giải thích một cách tận tường, rõ ràng trong bài học này.

Mời các em xem video bài giảng 

Mời các em xem thêm: Bài 2: Chu vi và diện tích hình tròn (Toán lớp 5)

tron

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học