Toán lớp 5: Cách giải các bài toán về phần trăm (dạng rút về đơn vị, % của một số) - Đã xem: 3393

Một số ví dụ và video bài giảng hướng dẫn về các bài toán về phần trăm của một số. Trong bài giảng này cách giải bài toán % theo dạng rút về đơn vị (đây là kiến thức đã học ở lớp 3), có rất nhiều học sinh còn lúng túng dạng toán này. Video cũng nhằm hỗ trợ phụ huynh giảng dạy cho con tại nhà hiệu quả nhất.

Ví dụ 1:

Một cây bút sau khi được của hàng giảm giá 20% thì giá còn lại của cây bút này là 3000. Hỏi giá ban đầu của cây bút là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá ban đầu của cây bút xem như là 100%. Sau khi giảm 20% vậy ta có:

 Phần trăm còn lại là: 100% - 20% = 80%

Phần trăm (%) còn lại chính là giá được bán là 3.000đ

Vậy 3.000đ chiếm 80%. Tìm số tiền cho 1% là 3.000: 80 = 37,5đ

Giá ban đầu của cây bút là : 100 x 37,5 = 3.750 đ

Mời quí phụ huynh xem Video bài giảng chi tiết % của một số bên dưới:


 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học